Er det allergi?

Dersom barnet ditt får et utslett på huden, kan det være krevende å finne ut hva som har fremprovosert det, men det kan også skyldes noe helt annet. Slik finner du ut om det er allergi.

Hund ligger på stuegulv.

Kontakt med hudirriterende stoffer, kan gi et utslett som ikke nødvendigvis kommer av allergi. Allergi overfor tekstiltilsetninger opptrer ofte sammen med andre former for allergi, og det kan være vanskelig å stille diagnose for tekstilallergi.

Årsaken til dette er den forsinkede reaksjonen og at allergitestene kun sjekker et fåtall av det stadig bredere spekteret av tekstilkjemikalier som finnes på markedet. Tekstilbransjen kan nemlig velge blant flere tusen forskjellige kjemiske forbindelser når de skal finne et syntetisk fargestoff.

Matvareallergi

Ved matvareallergi er det proteinene fra maten en reagerer på, og for noen personer kan små spormengder av maten som ikke tåles være nok til å utløse en allergireaksjon. Reaksjonene kommer vanligvis raskt etter inntaket av matvarene og kan i noen tilfeller være alvorlige.

Ved matvareoverfølsomhet er ikke immunsystemet involvert, men symptomene som oppstår kan likne allergireaksjonene. De kommer langsommere, er mindre alvorlige og avhenger av mengde mat som er spist.

Det er en del matvarer som kan forårsake matvareallergi, men det er kun noen få matvarer som står bak de aller fleste reaksjoner hos små barn. Det er matvarer som melk, egg, fisk, nøtter, sjeldnere soya og hvete.

Samme symptomer, ulike sykdommer

To barn kan ha de samme symptomene uten å ha den samme sykdommen. Derfor er det viktig å kontakte lege og ikke prøve å endre kostholdet for å se om det hjelper. Utelates viktige næringskilder i kosten, må du få kyndig veiledning om hvordan disse skal erstattes for å unngå mangelfull ernæring.

Hvordan stille diagnose?

Mistenker du at barnet ditt har en form for allergi er det beste å ta kontakt med fastlegen. Legen din vi ta en kartleggingssamtale i tillegg til undersøkelse av barnet. Når man skal stille diagnose er det vanlig å utføre tester som blant annet PRIKK-test og RAST.

En PRIKK-test er en hudtest som tas hos legespesialist, mens RAST er en blodprøve som kan tas hos fastlegen. Disse prøvene tar for å se om barnet reagerer på næringsmidler, pollen, pelsdyr eller lignende.

Ved positivt utslag er det sannsynlig at resultatene stemmer, men allergi kan forekomme også om testene har negativt utslag. Dersom du tror plagene har sammenheng med inntak av visse matvarer, kan du teste dette i samråd med kyndig helsepersonell.