Hva er astma?

Astma er en kronisk sykdom i luftveien som kan utløses av ulike faktorer og kjennetegnes blant annet av tetthet i brystet og gjør det tungt å puste. Det anslås av omtrent 10-12 prosent av alle barn og unge i Norge har astma.

Astmamedisin til barn.

Astma er slitsomme anfall av tung pust som kommer av at slimhinnene i de små grenene i lungene, bronkiene, hovner opp og at luftpassasjen blir redusert.

Allergener, luftveisinfeksjoner, anstrengelse og luftforurensning kan være faktorer som utløser betennelses- eller irritasjonstilstanden. Og symptomene på astma kan være gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet og tung pust. Det er spesielt om natten eller tidlig om morgenen at slike episoder oppstår, og pusten kan være normal mellom.

Astma hos barn

Mange barn har astma og astmasymptomer varierer fra unge til unge. Mens noen kun opplever hoste som eneste symptom, kan andre oppleve episoder med piping, surkling, pusteproblemer og tetthet i brystet. Også graden, fra mild astma til alvorlig astma, kan variere.

Alvorlige astmaanfall kan resultere i symptomer som pustevansker, rask puls og problemer med å snakke – samtidig kan barnet virke forvirret eller ha en synlig blå farge på leppene eller fingerneglene. Med slike symptomer vil det være nødvendig med akutt behandling og 113 bør ringes. Oppstår det usikkerhet om alvorlighetsgraden på anfallet, kan du ringe legevakten.

Behandling av astma

Ved mild form av astma kan en inhalasjonsbehandling i form av inhalator være den eneste behandlingen som er nødvendig. En slik inhalator inneholder legemidler som gir rask lindring, og et barn vil vanligvis trenger to til fire doser for å lindre symptomene.

Barn med astma bør alltid ha en hurtigvirkende inhalator tilgjengelig, og har du barn i skolealder bør du avtale oppfølging på skolen og la lærer eller helsesøster ta vare på inhalatoren for de yngste barna. De eldre kan passe på den selv.

Vil barnet ha astma for alltid?

Med dagens gode astmabehandling vil de fleste barn kunne ta del i dagligdagse aktiviteter som utendørslek og sportsaktiviteter. Det finnes også forskning som viser at fysisk aktivitet kan gi barnet bedre kontroll over astmaen, og bedre formen – både fysisk og psykisk.

Opptil tre fjerdedeler av barn med astma vokser det fra seg. Men barn med alvorlige tilfeller av astma vil ofte fortsette å ha det som voksne også.

Når et spedbarn får et astmaanfall, skyldes det som regel en virusinfeksjon i luftveiene. Symptomer på at et spedbarn har astma kan være at barnet har problemer med å puste ut. Har du mistanke om at ditt barn har astma, må du kontakte lege.